Produktet massasje er ikke ment som primær-behandling men kan være nyttig i forhold til forebygging av plager så lenge du har en noenlunde aktiv tilværelse i hverdagen.