Med en helseveileder/ PT oppdager du fort at du har mer «på lager», og at resultatene kommer raskere.

Våre helseveiledere er utdannet innen personlig trening og jobber med trening, kosthold, idrett og helse. 

Du kan velge mellom fysisk eller digital oppfølging med en helseveileder. Vi anbefaler alle å gjennomføre en test knyttet til helseveiledning for best mulig måloppnåelse.