FRISK bedrift

FRISK bedrift er en rekke tjenester som Spenst Førde tilbyr til arbeidsplasser, for å tilrettelegge for en mer aktiv livsstil blant de ansatte. Gjennom FRISK bedrift vil vi sammen finne gode tjenester som skredersys til ulike behov og ønsker, hvor målet er å fremme aktivitet, god helse og et godt sosialt arbeidsmiljø. Jo flere som blir med på laget av de ansatte jo høyre vil gevinsten bli for bedriften. Gjennom FRISK bedrift vil dine ansatte få en mer aktiv hverdag med helse i fokus. Vi garanterer økt motivasjon, mer kapasitet og større overskudd til både jobb og fritid for ansatte.

FRISKERE ANSATTE MED SPENST PÅ LAGET

Trening og et godt kosthold gir ekstra energi og overskudd i hverdagen. Derfor har mange bedrifter forstått verdien av å tilrettelegge for trening blandt ansatte. Vi påstår at bedrifter som fokuserer på helsen til de ansatte blir en “Friskere bedrift“ Mulighetene er mange, og med Spenst Førde og Helsehuset på laget får du hjelp til å finne akkurat den løsningen som passer for din bedrift. 

Vi har som mål å gi et godt helsetilbud med god oppfølging og være en god partner til bedriftsmarkedet for å oppnå gode resultater knyttet til en sunn og frisk bedrift med gode resultater på sykenærvær og redusert sykefravær.

Noen bedrifter lar de ansatte selv velge hvordan de vil trene, mens andre ønsker et mer organisert samarbeid med Spenst. Vi har derfor utviklet et 8-ukers «Kom i gang»-pakke og der får man tett og god oppfølging av personlig trener/Helseveileder, samtidig som man får gode verktøy for å bli mer selvgående på trening i tiden etterpå. Under «Aktiv pause» kommer våre trenere/helseveiledere ut til bedriften og gjennomfører en effektiv kontorstrekk, ønsker man å trene sammen med andre ansatte er PT/Helseveileder i gruppe digitalt eller fysik et godt alternativ.

kontortrening

Trening som ansattegode blir stadig mer verdsatt og flere bedrifter ser de positive effektene ved å ha aktive ansatte, og vedien det gir tilbake til arbeidsplassen. Det er også flere som sikrer økt deltakelse ved å legge tilrette for grupper og tilpasser trening i arbeidstiden.

Hva kan vi gjøre for din bedrift?

FRISK bedrift er en rekke tjenester som Spenst Førde tilbyr til arbeidsplasser, for å tilrettelegge for en mer aktiv livsstil blant de ansatte. Gjennom FRISK bedrift vil vi sammen finne gode tjenester som skredersys til ulike behov og ønsker, hvor målet er å fremme aktivitet, god helse og et godt sosialt arbeidsmiljø. Jo flere som blir med på laget av de ansatte jo høyre vil gevinsten bli for bedriften.

FRISK bedrift tilbyr følgende tjenester:

BEDRIFTSTIMER

AKTIV PAUSE

TREN I MINDRE GRUPPER

8 UKERS KOM I GANG PAKKE

DIGITAL HELSEVEILEDNING EN TIL EN

PERSONLIG MEDLEMSKAP TIL ANSATTE

Vi har i dag mange samabeidspartnere, sjekk her om din bedrift alerede har et samarbeid med Spenst.

VÅRE EKSISTERENDE SAMARBEIDSPARTNERE PÅ BEDRIFTSAVTALER

Vi er også en del av et spennende forskningsprosjekt på helse og livsstil. Ønsker då å bli med på dette kan du lese mer om dette her:

LES MER OM FORSKNINGSPROSJEKT PÅ HELSE - VI TRENGER DELTAKERE.


Medlemskap til redusert pris med bedriftsavtale

På Spenst tilbyr vi rabatterte priser til bedrifter som oppretter bedriftsavtale. Ansatte som oppretter medlemskap på Spenst kan velge det medlemskapet som passer hver enkelt best. Vi har medlemskap for egentrening styrke & kondisjon, medlemskap med tilgang til vårt mest populære medlemskap - Gruppetrening, samt medlemskapet Premium som inneholder Yoga timer i eget Yoga studio, og CrossFit timer i egen CrossFit Box. Ansatte velger hvilke medlemskap og får dette til rabattert pris. Les mer om våre bedriftsmedlemskap og bedriftsavtaler.

FRISK BEDRIFT støtter opp om FNs bærekraftsmål nr. 3

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Dette er et viktig arbeid og derfor er det ekstra fint å jobbe mot et felles mål sammen med nærigslivet for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle ansatte i bedriften (kilde: Regjeringen.no). Les mer om FNs bærekraftsmål 3 her.

3. bærekraftsmål

Behandling på Helsehuset

Unngå unødvendig ventetid og sykefravær med lang ventetid på behandling. Vi samarbeider med Helsehuset og kan tilby ansatte i bedriften å få profesjonell hjelp hos en av våre behandlere på Helsehuset. På helsehuset finner du fysioterapeut, manuell terapeut og kiropraktor, psykolog m.m. På Helsehuset kan du bruke de fleste behandlings- og helseforsikringer. Kontakt ditt forsikringsselskap for å sjekke om forsikringen din dekker behandlingen du ønsker. Les om Helsehuset her

Behandling

LAST NED BROSJYRE FOR FRISK BEDRIFT