Muskelterapeut

Hva behandler en muskelterapeut?

Som muskelterapeut bruker jeg i hovedsak massasje, muskeltøyinger og nåler som behandlingsform. Behandlingene kan sammenlignes noe med sportsmassasje der man går litt dypere i vevet. Hvordan behandlingen utføres avhenger av hva pasienten opplever som problem og blir tilpasset deretter. Som muskelterapeut stiller jeg ingen diagnose, men tilpasser behandlingen ut ifra ulike spesifikke diagnostiske årsaker som f.eks. senebetennelse, løpekne, prolaps, beinhinnebetennelse m.m. Jeg behandler også mer generelle hverdagslige problemer knytt til spenninger og nedsatt bevegelighet. 

Ut ifra hva som er tilstanden til den enkelte anbefaler jeg også øvelser som er hensiktsmessig å fokusere på. Målet med behandlingene er at pasienten kommer tilbake til den tilstanden vedkommende ønsker å være, men også som et prestasjonsfremmende verktøy gjennom å forbedre prestasjonsmessige egenskaper, så vel som skadeforebygging.

Ønsker du å bestille time med muskelterapeut, ikke nøl med å ta kontakt via mail: magnus.sellevold@hotmail.com, eller skjema nedanfor: