Vi behandler kroniske senebetennelser bla. i skulder, albue, hofte, kne akillessener med god effekt. Vi benytter bl.a. radial trykkbølgebehandling. 

Hva er trykkbølgebehandling?

Trykkbølge er en relativt ny alternativ fysikalsk behandlingsmetode som baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt «ballistisk prinsipp».
Fordi pulsene overføres via en konveks overflate på applikatoren / «trykkhammeren», gir dette en radial eller kjegleformet spredning av energien i hver enkelt trykkbølge. Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid og gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

Virkningsmekanismer

Virkningsfysiologisk bedrives det utstrakt forskning på fenomenet; økt blodsirkulasjon, lokalanestetisk effekt og bedre vevsmetabolisme/ anabole effekter er dokumentert. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse.

Selve behandlingen

Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering og lokalisering av vevsforandringer, eksempelvis i tilfeller med kalkpåslag i ledd- og leddnære strukturer.

En behandlingsdose på 2000 pulser i smerteområdet er vanlig. Trykket (målt i bar, 2-4 bar er vanlig) varieres ut fra pasientens toleranse og angivelse av smertefokus. Behandlingstiden overstiger sjelden 10 minutter og gjennomføres med ca. 7 dagers intervall. En serie på 2-5 behandlinger er ofte tilstrekkelig. Behandlingen skal ikke skje parallelt med injeksjoner eller annen medikamentell støtte.

Hos oss bruker vi utelukkende RESWT på diagnoser vi har god erfaring med tanke på effekt og oppdatert forskning som viser effekt. Noen eksempler er hopperkne, akillestendinopati, skuldertendinopati osv, kalkskulder, hælspore, tennis-/golfalbue etc.

Bestill time i dag her:

BESTILL TIME

Ta kontakt for mer informasjon