Avonova er ei offentlig godkjent og landsdekkende bedriftshelsetjeneste. I Sogn og Fjordane har vi kontor i Førde og Sogndal. Avonova har en stor kundemasse i Sogn og Fjordane, store og små bedrifter innfor alle bransjer.

Sogn og Fjordane fylkeskommune og 17 andre kommuner har mellom annet valgt Stamina som leverandør av bedriftshelsetjeneste. Med vår kompetanse og faglig bredde, vil vi være en samarbeidspartner for våre kunder.

Vi gir råd og rettleier innen hele helse-, miljø- og sikkerhetsområdet (HMS). Stamina leverer kurs og tjenester innen livsstil, arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid og forebygging av sykefravær. Med fokus på sterkt lokalt samarbeid og nærvær tilbyr vi bedriftshelsetjeneste som gir økt verdi for kundene våre hver dag.

Kontakt oss:

Telefon

Epost