Fysioterapi

Våre fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Deres teoretiske grunnlag for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

Hva kan Helsehusets fysioterapeuter hjelpe deg med?

  • Rehabilitering, forebyggende trening, prestasjonsfremmende trening i tett samarabeid med våre prestasjonstrenere og andre behandlere
  • Enkle, konkrete råd om hvordan du kan redusere smerter/plager i hverdagen
  • Arbeidsplassvurderinger
  • Muskulære behandlingsteknikker
  • Leddmobilisering


Hos våre fysioterapeuter vil du få:

  • En grundig undersøkelse og vurdering av funksjon/problemstilling i lys av systematisert erfarings- og forskningskunnskap
  • Svar på dine spørsmål
  • Hjelp til smertelindring og egenmestring av plagene
  • Fokus på å behandle årsaken og ikke symptomene
  • Råd og hjelp til hvordan hinder at plagene kommer tilbake.


Vi har fysioterapeuter med og uten kommunal avtalehjemme. Går du til fysioterapeut uten kommunal hjemmel, vil det i prinsippet si at du ikke vil få dekket utgifter over egenandelstak to som er på ca 2700 kr per 1.1.2016. Med muskel- og skjelettplager havner man ofte langt bak i køen da andre pasientgrupper (revmatikere, opererte, barn, nevrologi etc) blir prioritert foran. Dette fører ofte til flere måneders ventetid.

Hos våre fysioterapeuter uten kommunal avtalehjemmel, kan du starte din behandling i løpet av få dager.

Ønsker du å bestille time for fysikalsk beahandling ikke nøl med å ta kontakt

 

Kontaktpersoner

Kjetil Simonsen
41567356
Se e-post