BARN OG UNGDOM

I tilbudet vårt SPENST UNGDOM kan du trene sammen med barnet ditt. Vi har også SPENST STUDENT som er et tilbud for eldre ungdommer.

SPENST UNGDOM (11-14 ÅR)

SPENST UNGDOM er et medlemskap for barn og ungdom i alderen 11–14 år. Du som forelder/foresatt vil stå som betaler på medlemskapet for barnet ditt, som da får muligheten til å trene sammen med deg eller en annen voksen person som er medlem av SPENST FØRDE, har minimum de samme tilgangene i sitt medlemskap som ditt barn og som du på forhånd har godkjent. Barnet/ungdommen må ha gjennomført Treningslappen. Fra fylte 13 år kan barnet/ungdommen trene på Spenst uten foresatt. Medlemskapet kan tegnes fra den dagen barnet fyller 11 år og fram til den dagen barnet fyller 15 år. 

SPENST UNGDOM har rabatt på alle våre medlemskap, og medlemskapet er uten bindingstid. Velkommen innom senteret for å tegne et SPENST Ungdom-medlemskap, eller kjøp her på nettsiden vår under "Bli Medlem"! 

Her kan du se vanlige spørsmål og svar rundt Spenst Ungdom

SPENST STUDENT (15–19 ÅR)

For oss er det viktig at ungdommer fortsetter å trene, og derfor tilbyr vi medlemskapene våre til rabattpris. For ungdommer mellom 15 og 19 år tilbyr vi rabatt på våre medlemskap, samt tilganger og tilleggsprodukter. Det er ingen begrensninger i hva medlemmer med et studentmedlemskap kan delta på, så lenge de har kjøpt tilgang.

Velkommen innom oss for mer informasjon, eller for å tegne et medlemskap her på nettsiden vår. Ved kjøp av medlemskap på nett vil en foresatt motta en SMS for godkjenning, og vil stå som betaler for medlemmet.