• Gjelder ikke trygderefusjoner
  • Som Spenst medlem har du prioritet ved venteliste