• Gjelder ikke ved trygderefusjoner
  • Som Spenst medlem har du prioritet ved venteliste
  • Husk å fremvise digitalt medlemskort i Spenst appen ved betaling.