I denne pakken får du 1 måned med oppfølging av treningsprogram og kostholdsplan via nett. Du får tilsendt en kostholdsplan og et treningsprogram som er tilpasset deg, dine målsetninger og forutsetninger.  Videre vil din PT/kostholdsveileder kontakte deg etter hver uke denne måneden for å få tilbakemeldiner som blir brukt til å tilpasse både kostholdsplan og treningsprogrammet for å sikre din progresjon. Du har også mulighet til å kommunisere med din PT/kostholdsveilderer ellers i uken.

Nå trenger vi litt info om hvem du er, så er vi i mål. Start med å fylle inn ditt mobil nummer nedenfor: