I denne pakken får du 1 måned med oppfølging av kosthold via nett.
Du får tilsendt en kostholdsplan/ukesplan som er tilpasset deg, dine målsetninger og forutsetninger. Videre vil kostholdsveilder kontakte deg etter hver uke denne måneden for å få tilbakemeldinger som blir brukt til å tilpasse kostholdsplanen din. Du har også mulighet til å komminusere med kostholdsveileder ellers i uken.

Nå trenger vi litt info om hvem du er, så er vi i mål. Start med å fylle inn ditt mobil nummer nedenfor: