CrossFit Kids er et tilpasset treningsopplegg for barn og ungdom. Vi bruker hele kroppen, i varierte, grunnleggende og funksjonelle bevegelser. Mellom annet turn, kondisjon, styrke, bevelgelseevne, balanse, koordinasjon m.m.

Vi har fokus på et trygt og positivt miljø der barn/ungdom kan lære å jobbe hardt, samarbeide og følge regler.

Det blir ikke tatt i bruk vektstenger før barna har fylt 12 år, eller trener ser at dette er trygt. For de alle minste barna er det lek og moro som står i fokus, i kombinasjon med CrossFit.

Kurset går hver torsdag kl 17.00-17.30. Fra 22 april t.o.m torsdag 3.juni. (fri rød dag den 13.mai)

Spørsmål kan rettes til CrossFit Coach Sigrun Hoff på mail: sigrunkjart@hotmail.com