Beskrivelse:

Styrketime med hjelpemiddel som strikk, manualer og egen kroppsvekt.

Kven passar denne timen for:

Timen tilrettelegges og tilpasses alle.

Kvar:

Sal 1, 1 etg.