BESKRIVELSE:

Timen er lagt opp etter ulike intervaller, både kort- og langintervall. Oppbygging vil variere noe gjennom sesongen.

Kven passar denne timen for:

Dette er ein time som passer for deg som ynskjer høg intensitet i form av intervaller. Belastning i form av kilowatt bestemmer kvar enkelt medlem, men her kommer instruktør til å motiverer deg med hensyn til erfaring og kunnskap. 

Kvar:

Sykkelsal i 2.etg