Beskrivelse:

Fokus på kondisjon, balanse og styrke.

Kven passar denne timen for:

Time for alle over 55 år.  Timen tilrettelegges for alle.

Kvar:

Sal 1, 1 etg.