Beskrivelse:

Moderat intensitet i 45 min. SHAPE og MOVE.

Kven passar denne timen for:

En spinntime for alle, og en god start på dagen.

Kvar:

Sykkelsal, 2 etg.