• De mellom 15-18 år kan bli medlem via nettinnmelding. En foresatt må da være med for signering av medlemskontrakt ved henting av medlemskort, og må registreres som betaler for medlemmet frem til fylte 18 år.
  • Fra og med fylte 18 år vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris

VI GLEDER OSS TIL Å SE DEG!

Nå trenger vi litt info om hvem du er, så er vi i mål. Start med å fylle inn ditt mobil nummer nedenfor: